Pages

Wednesday, May 8, 2013

VAISH COMMUNITY OF JHARKHAND - झारखंड में वैश्य समुदाय


Vaish Community of Jharkand

 1. Saundik(sudi) Vaish 
 2. Tailik Vaish 
 3. Kalwar(vayahut) Vaish 
 4. Jaishwal Vaish 
 5. Rauniyar Vaish 
 6. Kanu Vaish 
 7. Madhesiya Vaish 
 8. Kesarwani Vaish 
 9. Swarnkar Vaish 
 10. Barnwal Vaish 
 11. Maheshwari Vaish 
 12. kamlapuri Vaish 
 13. Agarwal Vaish 
 14. Mahuri Vaish 
 15. Chaurashiya Vaish 
 16. Sinduriya Vaish 
 17. Poddar Vaish 
 18. Agarhari Vaish 
 19. Rastogi Vaish 
 20. Kasera Vaish 
 21. Samari Vaish 
 22. Khandelwal Vaish 
 23. Thathera Vaish 
 24. Modi Vaish 
 25. Jain Vaish 
 26. Khatri Vaish 
 27. Malakar Vaish 
 28. Mathur Vaish 
 29. Kankubj vaish 
 30. Mahawar Vaish 
 31. Oshwal Vaish 
 32. Ayodhyawasi Vaish 
 33. Patwa Vaish 
 34. Pansari Vaish 
 35. Mahajan Vaish 
 36. kasaudhan Vaish 
 37. Kumbhkar Vaish 
 38. Bishwakarma Vaish 
 39. Batham Vaish 
 40. Tanti Vaish 
 41. Tomar Vaish 
 42. Kamat Vaish 
 43. Kaithal vaish 
 44. Manihari Vaish 
 45. Lohar Vaish 
 46. Khatik Vaish 
 47. Tilli Vaish 
 48. Naagar Vaish 
 49. Laheri Vaish 
 50. Punjabi Vaish 
 51. Sindhi Vaish 
 52. kajariwal Vaish 
 53. Bangh vaish 
 54. Santanpuri Vaish


 • साभार : वैश्य मोर्चा